Víkend s asistenty u Mácháče 22.-23.5.
(při deštivé předpovědi počasí – o týden později)

 • pro vedoucí a asistenty z obou turnusů
 • účast dobrovolná
 • cena: zdarma
 • odjezd: so 22.5. z Vrchlabí 13:00 (Jilemnice 13:15, MB 14:15)
 • návrat: ne 23.5. 17:00
 • program: grilování, táborák, volná zábava, brigáda
 • brigáda: dobrovolná pomoc vedoucím při stavbě dětského hřiště, které Mácháčku věnoval Košík
 • ubytování: v chatkách (dárek od Sváťi – majitele kempu)
 • doprava: malým autobusem (dárek od Švimbiho)
 • strava: každý přiveze cca 2 porce čehokoliv na gril. Vše dáme dohromady a budeme grilovat v sobotu večer a v neděli k obědu.
  Snídani a svačinu věnuje Sváťa.
 • s sebou: spacák, polštářek, 2 porce čehokoliv ke grilování
 • přihlášky a dotazy: machacek@svimbersky.cz , tel. 732 644 996
 • vedoucí: Švimbi, Košík, Poky, PéťaŠ, a další
 • přihlášení: Anička Roz. / Eliška Hav. / Eliška Slá. / Honzík Švi. / Jéňa Pok. /  Kryštof Hru. / Luko Švi. / Markéta Maš. / Martin Vrá. / Matěj Pok. / Nela Meč. / Nelka Žíd. / Terka Bed. / Tonda Ska. (14)

 

Děkujeme, že nám dodáváte chuť a sílu každý rok pokračovat. Těšíme se jako děti.
Honza Švimberský a tým dobrovolníků

… další informace najdete v MENU

VEDOUCÍ 2021

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

Děkujeme, že Vás bavíme.