Covidová předmluva aneb Mácháčky budou

Pokud v době tábora budou nějaká nařízená omezení, přizpůsobíme se a program upravíme. 

Možné scénáře, které mě napadají:
1. Pokud zůstanou tábory bez omezení - super, zajistíme dostatek desinfekce, zvýšíme nároky na hygienu jako v roce 2020 a užijeme si to. :-)
2. Na táborech budou povinné respirátory - nevadí, zajistíme dostatek respirátorů, vymyslíme celotáborovou hru, ve které budou respirátory plusem a užijeme si to. :-)
3. Tábory budou omezeny na malý počet účastníků - nevadí, přidáme další turnus, nebo uděláme souběžné turnusy ve vedlejším kempu a užijeme si to. :-)
4. Pobytové tábory budou zakázány - noo... nevadí, z Mácháčku bude něco jako příměstský tábor a každý den budeme jezdit autobusem za zážitky z Vrchlabí (na Mácháč i jinam) a užijeme si to. :-)
5. Budou zakázány i příměstské tábory a výlety - pojedu na Mácháč sám.   ...ale rozhodně si to neužiju jako s vámi. :-(        

Držme si palce
Váš Švimbi

P.S.:
Přihlaste se včas, některé turnusy bývají naplněny za pár dní a pozdější protekce není možná. Splatnost jsme posunuli až na 1.červen, kdy snad budou vládní omezení na léto jasná.
6-12 let
Program Mácháčku u Máchova jezera máme připraven pro děti 6-12 let. Po předchozí dohodě můžeme přijmout i mladšího táborníka.

do 14 let
Bezproblémovým táborníkům, kteří s námi už na Mácháčku několikrát byli a chtějí jet i po dovršení 12ti let obvykle udělujeme věkovou vyjímku.
13-17 let – asistenti
Na každý turnus k Mácháči bereme 8 vybraných asistentů (4 kluky a 4 holky) Asistenty vybíráme z táborníků z minulých let a po konzultaci s rodiči se přihlašují stejně jako mladší táborníci. Částečně pomáhají vedoucím s vedením oddílu a za odměnu mají různé výhody.
I.turnus – volno
II.turnus – obsazeno
navýšení počtu míst
 
(i)

10-17 let
K Mácháčku u moře přijímáme přednostně táborníky, které známe z minulých let od Mácháče. Ostatní mohou zaplnit volná místa vždy až od března.
obsazeno
(i)

CENA TÁBORŮ:

Tábor Mácháček I. a II. pořádá DDM Pelíšek – příspěvková organizace města Vrchlabí a cena je tedy vypočítána dle předpokládaných skutečných nákladů s nulovým ziskem.
Díky bezplatné práci všech vedoucích, sponzoru dopravy fy. KAD s.r.o. a dalším drobným sponzorům je cena tábora nižší, než skutečné náklady na táborníka.
Na platbu tábora můžete navíc využít příspěvků od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny i pracovního úřadu.

… další informace najdete v MENU

Děkujeme, že nám dodáváte chuť a sílu každý rok pokračovat.
Těšíme se jako děti.

Honza Švimberský a tým vedoucích 

 

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček