COVID 19

Mácháčky začínají až za 2 týdny a vláda mění nařízení každou chvíli. Budeme postupovat podle těch, která budou platit těsně před táborem. Je klidně možné, že na každém turnusu budou jiná, nebo se během turnusu změní.
7.6. Momentálně to vypadá, že bude stačit čestné prohlášení.
9.6. Momentálně to vypadá, že bude potřeba test před táborem a po 7 dnech na táboře.
10.6. Momentálně to vypadá, že bude potřeba pouze test před táborem.
Jednáme s firmou, která by měla přijet do Vrchlabí v den nástupu na každý turnus a testy provést všem účastníkům těsně před odjezdem.
TEENAGER
4 volná místa
U MOŘE
obsazeno
I. TURNUS
obsazeno
II. TURNUS
obsazeno
PŘÍMĚSTSKÝ
obsazeno
LEGOLAND
evidujeme zájemce

Děkujeme, že nám dodáváte chuť a sílu každý rok pokračovat. Těšíme se jako děti.
Honza Švimberský a tým dobrovolníků

 

… další informace najdete v MENU

VEDOUCÍ 2021

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

Děkujeme, že Vás bavíme.