I. TURNUS
je za námi
II. TURNUS
je za námi

III. TEENAGER
právě probíhá

PŘÍMĚSTSKÝ
právě probíhá
U MOŘE
obsazeno
LEGOLAND
obsazeno
PODZIMNÍ TÁBOR
připravujeme
POTÁBOROVÝ SRAZ
neomezený počet

předběžná registrace – hlídání přihlášek na rok 2022

 

Děkujeme, že nám dodáváte chuť a sílu každý rok pokračovat. Těšíme se jako děti.
Honza Švimberský a tým dobrovolníků

 

VEDOUCÍ 2021

… další informace najdete v MENU

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

Děkujeme, že Vás bavíme.