so 9.3. – so 16.3.2024
max. 20 táborníků

středa 8.5.2024
max. 45 účastníků

2023
I. turnus úspěšně ukončen
II. turnus úspěšně ukončen
I. turnus úspěšně ukončen
II. turnus úspěšně ukončen
úspěšně ukončen
I. turnus úspěšně ukončen
II. turnus úspěšně ukončen
 úspěšně ukončen

 

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY v klubovně
jsou od 1.9.
PŘESUNUTY NA STŘEDY

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

jsme dobrovolníci
vedoucí, zdravotnice, kuchaři, řidiči autobusů, úklidová četa, webmaster, účetní i ředitel
my všichni pracujeme pro mácháčkové děti
…rádi

Děkujeme, že Vás bavíme.


31
dobrovolníků
DS Mácháček