2 volné chatky
 I. turnus uvolněna 3 místa
II. turnus obsazeno
I. turnus uvolněno 1 místo
II. turnus obsazeno
poslední 3 místa
 I. turnus 9 přidaných míst
II. turnus poslední 2 místa
přihlášky již spuštěny

finanční příspěvky pro Vás:

Na všechny naše tábory můžete získat příspěvky od těchto organizací:

pojišťovna 209 ZPŠ 700,- (i)
pojišťovna 211 ZPMV 500, (i)
pojišťovna VoZP 500,- (i)
odbory Škoda Auto 1500,- dítě zaměstnance
EDJ 33% z platby
dítě zaměstnance
Sociální dávka 100% – pro rodiny ve finanční tísni (i)
… a další
od 1.1.2023 přijímáme karty SODEXO


Podklady pro získání příspěvku Vám na vyžádání zašleme.

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY v klubovně
jsou od 1.9.
PŘESUNUTY NA STŘEDY

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

Děkujeme, že Vás bavíme.


31
dobrovolníků
DS Mácháček