VÍKEND S RODIČI I BEZ
2 volné chatky

výlet Víkend s rodiči u Mácháče

TRADIČNÍ TÁBOR
 I. turnus obsazeno 
II. turnus obsazeno
plánujeme přidat místa
info si vyžádejte

Mácháček TRADIČNÍ do 13 let

POCHODOVÝ TÁBOR
15 volných míst

Mácháček TURISTA

ADRENALINOVÝ TÁBOR
I. turnus obsazeno 
II. turnus obsazeno 

Mácháček TEENAGER

PUTOVNÍ TÁBOR
každý den v jiném kempu
10 volných míst

Mácháček VLÁČEK

TÁBOR V CHORVATSKU
 I. turnus 11 přidaných míst
II. turnus poslední 2 místa

Mácháček U MOŘE

.

kalendář táborů 2023

finanční příspěvky pro Vás:

Na všechny naše tábory můžete získat příspěvky od těchto organizací:

pojišťovna 209 ZPŠ 700,- (i)
pojišťovna 211 ZPMV 500, (i)
pojišťovna VoZP 500,- (i)
odbory Škoda Auto 1500,- dítě zaměstnance
EDJ 33% z platby
dítě zaměstnance
Sociální dávka 100% – pro rodiny ve finanční tísni (i)
… a další
od 1.1.2023 přijímáme karty SODEXO


Podklady pro získání příspěvku Vám na vyžádání zašleme.

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY v klubovně
jsou od 1.9.
PŘESUNUTY NA STŘEDY

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

Děkujeme, že Vás bavíme.


31
dobrovolníků
DS Mácháček

 

 

 

 

ARCHÍV VÝLETŮ
duben 22
– Aquapark v Polsku
(i)
květen 22 – Legoland v Německu(i)červen 22 – Víkend u Mácháče(i) / září 22 – táborový sraz 2022(i) / říjen 22 – Aquapark v Polsku(i) / listopad 22 Aquapark v Polsku(i)