kalendář táborů 2023

VÝLET
(po)
8. květen 2023

2 volná místa

výlet Energylandia PL

VÍKEND
(pá) 23. – (ne)
25. červen

15 volných míst

výlet Víkend s rodiči u Mácháče

TRADIČNÍ TÁBOR
I. turnus

11 volných míst v chatkách

II. turnus

chatky na II. turnus
obsazeny
6 volných míst ve stanech 

Mácháček TRADIČNÍ do 13 let

TURISTICKÝ TÁBOR
13 volných míst

Mácháček TURISTA

ADRENALINOVÝ TÁBOR
I. turnus

obsazeno

II. turnus

poslední 1 volné místo

Mácháček TEENAGER

PUTOVNÍ TÁBOR
(pá) 29.7. – (so)
8.8. 2023
11 volných míst

Mácháček VLÁČEK

ZAHRANIČNÍ TÁBOR
I. turnus

13 volných míst

II. turnus

17 volných míst

Mácháček U MOŘE

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY v klubovně
jsou od 1.9.
PŘESUNUTY NA STŘEDY
.

VÝLETY
s rodiči i bez

DÍKY SPONZORŮM A DOBROVOLNÍKŮM POŘÁDÁME OBČAS DOTOVANÉ VÝLETY PRO MÁCHÁČKOVÉ DĚTI NA KTERÉ S SEBOU MOHOU VZÍT SVÉ KAMARÁDY A RODIČE

8. KVĚTEN 2023
Energylandia v Polsku (i)
nový rodinný zábavní park podobný Legolandu
23. – 25. ČERVEN 2023
Víkend s rodiči u Mácháče (i)
2 noci v “našem” kempu s rodiči i bez

.

 

finanční příspěvky pro Vás:

Na všechny naše tábory můžete získat příspěvky od těchto organizací:

pojišťovna 209 ZPŠ 700,- (i)
pojišťovna 211 ZPMV 500, (i)
pojišťovna VoZP 500,- (i)
odbory Škoda Auto 1500,- dítě zaměstnance
EDJ 33% z platby
dítě zaměstnance
Sociální dávka 100% – pro rodiny ve finanční tísni (i)
… a další
od 1.1.2023 přijímáme karty Sodexo


Podklady pro získání příspěvku Vám na vyžádání zašleme.

Mácháček
Máchááček
Mááchááček
Máácháááček
Mááácháááček

Máááchááááček
Mááááchááááček

Máááácháááááček
Mááááácháááááček

Máááááchááááááček
Mááááááchááááááček

Máááááácháááááááček
Mááááááácháááááááček

Máááááááchááááááááček
Mááááááááchááááááááček

Máááááááácháááááááááček
Mááááááááácháááááááááček
Máááááááááchááááááááááček
Mááááááááááchááááááááááček
Máááááááááácháááááááááááček
Mááááááááááácháááááááááááček

Děkujeme, že Vás bavíme.

ARCHÍV VÝLETŮ
duben 22
– Aquapark v Polsku
(i)
květen 22 – Legoland v Německu(i)červen 22 – Víkend u Mácháče(i) / září 22 – táborový sraz 2022(i) / říjen 22 – Aquapark v Polsku(i) / listopad 22 Aquapark v Polsku(i)